1. Tiếp thị qua thư điện tử:Bắt đầu và được lên lịch trình dựa trên sở thích, vai trò, nhân diện và hành động của người mua.
  2. Thiết kế trang đích (landing page) và biểu mẫu:Cho từng chiến dịch và chuẩn CRO.
  3. Quản trị chiến dịch:gồm phát triển và tái chế nội dung (sáng tạo, video, nội dung ngắn và dài).
  4. Các chương trình marketing:Thông điệp, Kêu gọi hành động và nội dung liên quan hỗ trợ bán hàng.
  5. Lead Generation:Quảng cáo, truyền thông xã hội, viral và hiển diện trên các bộ máy tìm kiếm để thúc đẩy sự tham gia vào hệ thống.
  6. Nuôi dưỡng lead/Chấm điểm lead/Quản trị vòng đời:Gồm sự ưu tiên các loại khách hàng dựa trên sự phù hợp và tiềm năng mua hàng, bổ sung thêm sàng lọc lead theo sự gắn kết và sở thích. Nhận định rằng các khách hàng hiện tại luôn luôn là lead, và giữ họ trong hệ thống để luôn mạng nội dung phù hợp.
  7. Tích hợp CRM:Sự chuyển đổi leads thành cơ hội bán hàng và theo dõi. Điều này gồm việc tích hợp kỹ thuật các nền tảng như Salesforce.com.
  8. Năng lực marketing Truyền thông xã hội:bao gồm tích hợp các nền tảng như Hootsuite để theo dõi và ghi lại tốt hơn các hoạt động xã hội trở thành bán hàng.
  9. Quản trị nguồn lực:Gồm các dịch vụ tư vấn.
  10. Phân tích marketing:Gồm việc đo lường các đóng góp của từng chiến dịch và các yếu tố chương trình liên quan vào doanh thu đặc biệt là tracking nguồn traffic, khách hàng và CPL (Chi phí trên leads).