Tạp chí toán học tuổi thơ THCS số 197 và 198 năm học 2018 – 2019

Theo chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, sách giáo khoa môn toán ở trường phổ thông hiện hành được viết theo tinh thần của Luật Giáo dục. Theo đó, các yếu tố về lịch sử toán học đã được chú trọng đưa vào phong phú hơn chương trình cũ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các yếu tố lịch sử toán học không được và cũng không thể trình bày một cách đầy đủ, tường tận cho tất cả các nội dung môn Toán. Song, đối với người giáo viên dạy toán, để có thể thực hiện tốt mục tiêu dạy học môn Toán, cần thiết phải có những hiểu biết về các yếu tố lịch sử toán học một cách phong phú hơn so với những vấn đề đã có trong khuôn khổ nội dung chương trình dạy học mình đảm nhiệm. Hơn nữa, cần hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của các yếu tố lịch sử ấy đối với việc dạy học và biết cách sử dụng chúng vào quá trình dạy học.

FileAction
Toan THCS so 197&198.pdfDownload 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *