Dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4 luôn là dịp của các kỳ thi chọn học...