Quá trình chạy quảng cáo tìm kiếm Google Ads thì từ khóa là điều hết sức quan trọng. Do đó bạn cần nhập chính xác từ khóa mà bạn muốn xuất hiện quảng cáo. Do đó Google mới đưa ra 3 loại đối sánh gồm:

Đối sánh rộng: Khi người dùng gõ từ khóa trên hanh công cụ tìm kiếm Google chỉ cần có 1 từ khóa trong từ khóa chúng ta nhập là quảng cáo sẽ xuất hiện.

Trong ví dụ trên mình đang nhập từ khóa digital marekting imta thì nếu người dung gõ từ khóa IMTA quảng cáo của chúng ta đã xuất hiện, hoặc người dùng gõ digital marketing quảng cáo cũng xuất hiện

Đối sánh cụm từ: Đối sánh cụm từ là đối sánh bạn phải đặt từ khóa trong dấu ngoặc kép, cấu trúc như sau “từ khóa”.

Trong ví dụ trên mình muốn đặt đối sánh cụm từ thì từ khóa phải nhập như sau “digital marketing imta”. Khi đó người dùng gõ từ khóa: khóa học digital marketing imta chất lượng không? lúc này quảng cáo của chúng ta sẽ xuất hiện. Nếu người dùng chỉ gõ mỗi từ digital marketing thì quảng cáo không xuất hiện.

Đối sánh chính xác: Đối sánh chính xác người dùng phải đề từ khóa trong dấu ngoặc vuông [ ]. Cấu trúc [từ khóa]. Người dùng phải gõ chính xác từ khóa như bạn nhập thì quảng cáo mới xuất hiện.