Với vai trò là một bộ môn công cụ trong chương trình giáo dục phổ thông, việc nghiên cứu, lựa chọn một số yếu tố lịch sử toán học phù hợp với chương trình, nội dung dạy và học môn Toán sẽ giúp người giáo viên gây hứng thú học tập ở học sinh. Lịch sử Toán học sẽ góp phần làm phong phú thêm kiến thức Toán học đồng thời khơi gợi động cơ học Toán, nghiên cứu Toán và sáng tạo ra những tri thức khoa học cần thiết để phát triển con người, phát triển xã hội.