Vai trò, ý nghĩa của việc tìm hiểu yếu tố lịch sử toán học đối với công tác giảng dạy của giáo viên

Việc hiểu rõ các sự kiện lịch sử cơ bản của bộ môn mình giảng dạy, hiểu rõ các quy luật phát triển của khoa học liên quan đến bộ môn là rất cần thiết. Một trong những đòi hỏi của năng lực người giáo viên là những hiểu biết về lịch sử phát triển của vấn đề, về những ứng dụng của kiến thức chuyên ngành mình phụ trách vào việc giải quyết các bài toán được đặt ra trước xã hội loài người, về ý nghĩa của thực tiễn đời sống đối với sự phát triển kiến thức môn học.

Nói riêng, đối với giáo viên dạy môn Toán, những hiểu biết về lịch sử môn học mình đảm nhiệm bao gồm các vấn đề như: con người đã lao động như thế nào để sáng tạo ra các khái niệm toán học? Các hình ảnh cụ thể trực quan là cần thiết như thế nào trong các bước đầu tiên khi giới thiệu kiến thức? Các lý thuyết toán học trừu tượng và các chứng minh chặt chẽ đã được xây dựng và tích luỹ như thế nào? Ai là người đặt nền móng cho nó, những khó khăn đặc biệt mà loài người đã phải vượt qua trong quá trình phát triển toán học …

Lịch sử toán học có thể giúp cho giáo viên dạy toán biến toán học thành một môn học hấp dẫn, lôi cuốn đối với học sinh, làm cho các giờ học thực sự trở thành nguồn vui, sự mong đợi đối với học sinh, là nguồn tiếp sức, giúp ích cho học sinh trong cuộc sống, trong công tác sau này.

Để giúp học sinh hiểu rõ lịch sử toán, người giáo viên có thể tích hợp vào các bài giảng của mình lời giới thiệu ngắn gọn, đúng lúc những nét lịch sử của vấn đề, làm cho giờ học thêm sinh động. Các buổi nói chuyện về lịch sử toán học – lịch sử các phát minh toán học, tiểu sử các nhà toán học lớn sẽ có tác dụng trong việc khêu gợi khả năng sáng tạo của học sinh, động viên họ, giúp họ củng cố lòng tin ở bản thân mình.

Tóm lại, đối với người dạy Toán, các yếu tố lịch sử là công cụ hỗ trợ hiệu lực cho việc dạy học trên mọi phương diện từ xây dựng nội dung đến việc thiết kế các biện pháp chuyển hóa sư phạm, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học. Vì vậy, việc tìm hiểu các kiến thức về lịch sử toán nói chung và lịch sử của vấn đề có liên quan đến chương trình toán phổ thông nói riêng là một trong những nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên toán.